Курс по ментална аритметика | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
Курс по ментална аритметика
Цена : 130.00 BGN.

Курс по ментална аритметика

Менталната аритметика е уникална методика за хармонично развитие на умствени и творчески способности при децата.

С помощта на менталната аритметика се развива концентрация, фина моторика, логика, аналитично мислене, фотографска памет. Според изследвания най-интензивно се развива мозъкът на децата от 4 до 12 години, защото в тази възраст те лесно попиват всяка нова информация. А всичките им придобити навици остават за много години. Менталната аритметика съдейства за по-голямо разкриване на творческия и умствен потенциал на всяко едно дете.

Детето се научава да смята върху физическото сметало Абакус. След време то ще може да си представя това сметало наум и да изчислява същите задачи (ментално). Детето развива увереността в себе си, защото може да смята толкова бързо, че дори не всеки възрастен може така. Най-важното в методиката е индивидуалният подход към обучението на всеки ученик.

Преподаването е специално с много игри, допълнителни материали за развитие, портал за тренировки и индивидуална подготовка на сертифицирани инструктори за всяка 1 група, поддържаща принципите на хуманната педагогика.

Материалите и обучението са съобразени според възрастта на децата и са разделени в 3 групи.
 • Група PMA

  Група PMA за 4-6 годишни деца
  1 път в седмицата по 2 учебни чааса
  Продължителност на първо ниво 8 месеца.

 • Група GENIUS

  Група GENIUS за 7-8 годишни деца
  1 път в седмицата по 90 минути, 2 учебни часа
  Продължителност на първо ниво 5 месеца

 • Група ClEVER

  Група ClEVER за 9+ годишни деца
  1 път в седмицата по 90 минути, 2 учебни часа
  Продължителност на първо ниво 4 месеца

Месечната цена на курса е 130 лв. Предлагаме и индивидуален онлайн урок, с продължителност 90 минути на цена 30 лв.

В края на 1-во ниво, всеки преминал обучението ще може да смята на сметало абакус двуцифрени различни числа с 8 логически формули, трицифрени различни числа. Ще е обучен на ментално сметане с голяма бързина на двуцифрени различни числа.

Много силно се развива концентрацията, фината моторика, фотографската памет, логиката.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.