Следване на медицина в България | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
ABC учебна академия съдейства за кандидатстване по Медицина, Дентална медицина, Фармация, Фармацефтика, Ветеринарна медицина в следните университети в България:
 • Медицински университет гр. Пловдив
 • Медицински университет гр. София
 • Медицински университет гр. Стара Загора
 • Медицински университет гр. Варна

Условия за кандидатстване:
 1. Заявление със състезателен картон по образец (получава се при подаването на документите)
 2. Диплома - оригинал за завършено средно образование за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, придружено с копие. След сверяване на копието с оригинала, същият се връща на преносителя.
 3. Такса за кандидатстване - 60 лв., която се заплаща в деня на подаване на документите с издадено нареждане от Учебен отдел.
 4. Такси за кандидат-студентски изпит по Биология и Химия - 120 лв.

Какво предлагаме ние:
 • пакетна цена за всички услуги необходими за кандидатстване на чуждестранни студенти, която включва:
 • подготвяне на документи и изпитни такси (влизат в цената)
 • вземане от летището
 • намиране на жилище
 • регистриране в полиция
 • отваряне на банкова сметка