Н. Радева | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
Н. Радева
Н. Радева
Учител по специални предмети
Контакти
  • Адрес:
    гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 114
  • Имейл: info@abckursove.com
  • Телефон:

    032 240 008

  • Връзки:
Повече информация

Учителите в АВС Учебна академия не дават само знания, не формират само умения и утвърждават навици. Обект на учителският труд е цялостната личност на детето, ученикът. Основното средство е общуването. “ Извън общуването, учителския труд е невъзможен“ - Кан Калик (руски психолог).

Нашите преподаватели са с висок професионализъм и експертност. Работят индивидуално с децата и учениците, като използват съвременни интарактивни и игрови методи на преподаване.

Учител по специални предмети: Икономика, Финанси и Счетоводство.

Нели Радева е учител с богат опит в преподаването по различни програми и проекти на Министерството на образованието.

Учител по специални предмети