Преподаватели | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
Н. Радева
Н. Радева
Учител по специални предмети
инж. М. Абрашева
инж. М. Абрашева
Учител по специални предмети
Е. Стефанова
Е. Стефанова
Учител по БЕЛ и АЕ