Курс по БЕЛ - подготовка за НВО | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Курс по БЕЛ - подготовка за НВО

  • Е. Стефанова
    Е. Стефанова
  • БЕЛ
  • 1971
  • 05.10.2020г.
  • 31.05.2021г.
С този курс по български език и литература курсистите се подготвят успешно за полагането на матура. Курсът предлага подготовка за НВО след 4-ти, 7-ми, след 10-ти и след 12-ти клас.

При стартиране на курса по български език и литература се проверяват знанията на учениците, с цел оценяване на пропуските и допълване на липсващите знания, понятия и умения.

Е. Стефанова
Е. Стефанова
Учител по БЕЛ и АЕ

Елена Стефанова е преподавател с богат професионален опит. При планирането на образователно-възпитателния процес използва практики и стратегии, които подпомагат и интегрират учениците. Има индивидуален подход с възпитаници, които изпитват затруднения по български и английски език. Организира активности чрез алтернативни и иновативни методи на преподаване. Създава позитивна и мотивираща атмосфера по време на образователния процес.

Сходни уроци
Поддържащ курс по БЕЛ

Поддържащ курс по БЕЛ

Поддържащото обучение по български език и литература се предлага за ученици от 2 до 12 клас. Курсът има за цел да запълн...

05.10.2020г.