Маникюрист-педикюрист | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) За придобиване на втора/трета степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище към кандидатите са: за ученици: за втора степен - за лица, навършили 16 години: за втора степен - завършен първи гимназиален етап. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността".Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Маникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" извършва следните основни трудови дейности: ­• предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; ­• диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга; ­• консултира клиентите при избора на услуга; ­• предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; ­• поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране; ­• лакира и декорира ноктите на ръцете или краката; ­• познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора "Услуги за личността"; ­• дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия. Всички трудови дейности той извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение. Маникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; умее да създава различни модели на декорация, проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на маникюра и педикюра.

E. Stefanova
E. Stefanova
Lehrer für bulgarische Sprache und Literatur und Englisch

Elena Stefanova ist Lehrerin mit langjähriger Berufserfahrung. Bei der Planung des Bildungsprozesses werden Praktiken und Strategien verwendet, die die Schüler unterstützen und integrieren. Es gibt einen individuellen Ansatz mit Absolventen, die Schwierigkeiten in Bulgarisch und Englisch haben. Organisiert Aktivitäten durch alternative und innovative Lehrmethoden. Schafft eine positive und motivierende Atmosphäre während des Bildungsprozesses.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Козметик

Козметик

Професия „Козметик", код: 815020

Специалност „Козметика", код: 8150201

Изисквания към кандидатите з...

05.10.2022г.