Е. Стефанова | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
Е. Стефанова
Е. Стефанова
Учител по БЕЛ и АЕ
Контакти
  • Адрес:
    гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 114
  • Имейл: info@abckursove.com
  • Телефон:

    032 240 008

  • Връзки:
Повече информация
Елена Стефанова е преподавател с богат професионален опит. При планирането на образователно-възпитателния процес използва практики и стратегии, които подпомагат и интегрират учениците. Има индивидуален подход с възпитаници, които изпитват затруднения по български и английски език. Организира активности чрез алтернативни и иновативни методи на преподаване. Създава позитивна и мотивираща атмосфера по време на образователния процес.
Българска и английска филология

Учител по БЕЛ и АЕ