Курс по ментална аритметика | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика
Курс по ментална аритметика
Цена : 100.00 BGN.

Курс по ментална аритметика

Менталната аритметика е уникална методика за хармонично развитие на умствени и творчески способности при децата.

С помощта на менталната аритметика се развива концентрация, фина моторика, логика, аналитично мислене, фотографска памет. Според изследвания най-интензивно се развива мозъкът на децата от 4 до 12 години, защото в тази възраст те лесно попиват всяка нова информация. А всичките им придобити навици остават за много години. Менталната аритметика съдейства за по-голямо разкриване на творческия и умствен потенциал на всяко едно дете.

Детето се научава да смята върху физическото сметало Абакус. След време то ще може да си представя това сметало наум и да изчислява същите задачи (ментално). Детето развива увереността в себе си, защото може да смята толкова бързо, че дори не всеки възрастен може така. Най-важното в методиката е индивидуалният подход към обучението на всеки ученик.

Преподаването е специално с много игри, допълнителни материали за развитие, портал за тренировки и индивидуална подготовка на сертифицирани инструктори за всяка 1 група, поддържаща принципите на хуманната педагогика.

Материалите и обучението са съобразени според възрастта на децата и са разделени в 3 групи.
 • Група PMA

  Група PMA за 4-6 годишни деца
  1 път в седмицата по 2 учебни чааса
  Продължителност на първо ниво 8 месеца.

 • Група GENIUS

  Група GENIUS за 7-8 годишни деца
  1 път в седмицата по 90 минути, 2 учебни часа
  Продължителност на първо ниво 5 месеца

 • Група ClEVER

  Група ClEVER за 9+ годишни деца
  1 път в седмицата по 90 минути, 2 учебни часа
  Продължителност на първо ниво 4 месеца

Месечната цена на курса е 100 лв. Предлагаме и индивидуален онлайн урок, с продължителност 90 минути на цена 25 лв.

В края на 1-во ниво, всеки преминал обучението ще може да смята на сметало абакус двуцифрени различни числа с 8 логически формули, трицифрени различни числа. Ще е обучен на ментално сметане с голяма бързина на двуцифрени различни числа.

Много силно се развива концентрацията, фината моторика, фотографската памет, логиката.

А. Лазарова
А. Лазарова
Учител по математика

Д-р Антония Лазарова е университетски преподавател и специалист с над 10 годишен опит при преподаването на „Математика“ на ученици от 1 до 12 клас в средни и специализирани училища. Учениците на д-р Лазарова получават задълбочени знания по „Математика“ и развиват позитивно отношение към дисциплината. Родителите получават актуална и навременна обратна връзка за напредъка на децата си, така че да се изгради позитивна нагласа към работата на детето в академията и да се създаде възможност за еднопосочни позитивни усилия родител-преподавал-ученик, който да доведе до успех!