Поддържащ курс по БЕЛ | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Поддържащ курс по БЕЛ

  • Е. Стефанова
    Е. Стефанова
  • БЕЛ
  • 1869
  • 05.10.2020г.
  • 31.05.2021г.
Поддържащото обучение по български език и литература се предлага за ученици от 2 до 12 клас. Курсът има за цел да запълни пропуските, да разясни неразбрания материал и да затвърди усвоения.

Заниманията са организирани от квалифицирани учители са съобразени с класа и програмата на ученика.

Е. Стефанова
Е. Стефанова
Учител по БЕЛ и АЕ

Елена Стефанова е преподавател с богат професионален опит. При планирането на образователно-възпитателния процес използва практики и стратегии, които подпомагат и интегрират учениците. Има индивидуален подход с възпитаници, които изпитват затруднения по български и английски език. Организира активности чрез алтернативни и иновативни методи на преподаване. Създава позитивна и мотивираща атмосфера по време на образователния процес.

Сходни уроци
Курс по БЕЛ - подготовка за НВО

Курс по БЕЛ - подготовка за НВО

С този курс по български език и литература курсистите се подготвят успешно за полагането на матура. Курсът предлага подг...

05.10.2020г.