Продавач-консултант | Kурсове по английски, БЕЛ, математика и ментална аритметика

Продавач-консултант

Професия „Продавач - консултант", код: 341020

Специалност „Продавач - консултант", код: 3410201

Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Придобилият професионална квалификация по професията „Продавач - консултант" е квалифициран специалист, който посредничи между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба и съдейства за изграждане на търговски връзки, включително и по електронен път.

Основните отговорности на продавач-консултанта при изпълнението на трудовите му дейности включват: идентифициране и посрещане на нуждите на клиентите; предоставяне на подробна и актуална информация за предлаганите стоки и продукти; владеене на различни техники за продажба; предоставяне на индивидуално обслужване на клиентите; създаване и поддържане на доверие в клиентите; водене на документацията, свързана с продажбите; редовно актуализиране на знанията за предлаганите продукти; усъвършенстване на професионалните умения. Продавач-консултантът е отговорен за стоките, оборудването и обзавеждането в търговския обект, за извършените от него операции с парични средства и финансово-отчетни документи. Продавач-консултантът, придобил втора степен на професионална квалификация по специалността „Продавач-консултант", намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на различни стоки, като бяла и черна техника, мебели, строителни инструменти и материали, дрехи и обувки, хранителни продукти и др. Продавач-консултантът, придобил трета степен на професионална квалификация по специалността „Търговия с технически помощни средства", намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на технически помощни средства, предназначени за хора с различни видове увреждания, като такива на опорно-двигателния апарат, моторни, зрителни, слухови и др.

Е. Стефанова
Е. Стефанова
Учител по БЕЛ и АЕ

Елена Стефанова е преподавател с богат професионален опит. При планирането на образователно-възпитателния процес използва практики и стратегии, които подпомагат и интегрират учениците. Има индивидуален подход с възпитаници, които изпитват затруднения по български и английски език. Организира активности чрез алтернативни и иновативни методи на преподаване. Създава позитивна и мотивираща атмосфера по време на образователния процес.

Сходни уроци
Еколог

Еколог

Професия „Еколог", код: 851010

Специалност „Екология и опазване на околната среда", код: 8510101

И...

05.10.2022г.
Маникюрист-педикюрист

Маникюрист-педикюрист

Професия „Маникюрист-педикюрист", код: 815030

Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика", код: 8150301

05.10.2022г.